Forside

Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere 

ØLF er en sammenslutning af ­for­eninger og klubber af lystfiskere, UV-jægere og fritidsfiskere i det østjyske område.

ØLFs formål er at varetage de fælles interesser inden for fiske- og vandpleje i fersk- og saltvand.

Det geografiske interesseområde er Aarhus Bugt med tilhørende vige og vandløb. Området strækker sig fra Norsminde i syd over Aarhus til Kalø Vig i nord og videre sydover til Sletterhage i øst.