Hvem er ØLF

Sammenslutningen Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere, ØLF, blev dannet i april 2009. Blandt medlemsforeningerne var det opfattelsen, at miljøarbejdet og indsatsen for bedre vandmiljøer og bedre fiskebestande i ferskvand såvel som saltvand med fordel kunne samles under én hat. Samlingen af lystfiskere og fritidsfiskere er sket ud fra erkendelsen af, at vi har mange fælles interesser i bedre vandmiljø og flere fisk.

Sammen står vi stærkere over for myndigheder og andre organisationer. Og vi kan bedre udnytte medlemsforeningernes ressourcer og optimere indsatserne, når vi arbejder sammen i projekter og aktiviteter. 

Vores geografiske interesseområde er Aarhus Bugt, fra Norsminde Fjord i syd til Kalø Vig i nord og Sletterhage i øst – samt oplandet for alle åer og bække, der udmunder i Aarhus Bugt. Vi samarbejder med natur og miljø forvaltningerne i Aarhus, Odder, Skanderborg og Syddjurs kommuner.

ØLF ledes af et forretningsudvalg. Se under ”Kontakt”.

ØLFs formål er:

  • At varetage medlemmernes interesser over for organisationer og myndigheder,
  • at bidrage til naturgenopretning af vandmiljøer, ophjælpning og bevaring af fiskebestande i vandløb, søer og kyster,
  • at der sikres rent vandmiljø som forudsætning for naturlige, store og sunde fiskebestande,
  • at påvirke natur- og miljøpolitikken i vort område,
  • at have en god dialog med de lokale myndigheder, politikere, presse og organisationer,
  • at udbygge samarbejdet med de andre grønne organisationer i området. Det gælder i vandrådsarbejdet 
    i kommunernes grønne råd samt i forbindelse med grønne projekter,
  • at arbejde for medlemmers og interesserede borgeres aktive deltagelse i natur- og vandmiljøprojekter,
  • at skabe bedre tilgængelighed til fiskevande og give muligheder for natur- og fiskeoplevelser for alle.