Fiskeekspressen

Fiskeekspressen – Lystfiskeri for alle

Fiskeekspressen – en trailer stopfyldt med lækkert fiskegrej – stilles til rådighed for alle lystfiskerforeninger, skoler, institutioner samt grupper med interesse for lystfiskeri. Den kan lånes efter aftale med ØLF.

Projektet, Fiskeekspressen, er finansieret af Miljø- og Fødevareministeriet og består i 10 stk. trailere med grejbanker, der er placeret i landets forskellige regioner. Formålet er at give mulighed for gratis udlån af fiskeudstyr og i forbindelse hermed give kyndig rådgivning og vejledning for at få flere til at blive lystfiskere og gerne melde sig ind i en lystfiskerforening.

Danmarks Sportsfiskerforbund er projektleder på projektet og står for driften i samarbejde med lokale lystfiskerforeninger, i de fleste tilfælde sammenslutninger af foreninger i regionale områder.

ØLF har forpligtet sig til at koordinere aktiviteter og stå for booking/udlån af traileren i det ”stor-østjyske område”. Dvs. fra Randers i nord til Odder i syd, fra Silkeborg og Skanderborg i vest til Djursland og Aarhus i øst.

Traileren indeholder en overflod af lækkert fiskegrej: – Bl.a. 20 sæt fuldt monterede spinnestænger, stort udvalg af grej til å- og søfiskeri, put & take, kyst- og molefiskeri, liner, svømmeveste, waders, krabbegrej m.v.

Vi håber, at der bliver taget godt imod dette tilbud, og at foreningerne tænker på arrangementer, hvor i kan have glæde af alt dette fiskegrej, der kan udlånes til alle interesserede og potentielt kommende lystfiskere og måske nye medlemmer af jeres forening.

Booking af Fiskeekspressen og spørgsmål i den forbindelse kan rettes til Arne Bager, mob: 2927 4774 eller e-mail: kabager@mail.dk. Booking skal normalt ske senest 14 dage før et udlån.