Vandpleje saltvand

Vand-og fiskeplejen i saltvand er nok ikke så ligetil, konkret og håndgribelig som i ferskvand.

Men det skorter ikke på udmeldinger og oplevelser om stadig dårligere fiskeri efter f.eks. bund­søgende fisk, såsom torsk og fladfisk-arter i Aarhus Bugt. Algekoncentrationer, iltsvind og fiskedød er stadig en realitet.

Omvendt opleves fint fiskeri efter de pelagiske arter, f.eks. sild, makrel og hornfisk.

ØLF vil gerne bidrage til, at oparbejde samarbejdsrelationer med de øvrige grønne organisationer og sætte fælles fokus på miljøtilstanden og mere varieret natur, dyre- og fiskeliv i Aarhus Bugt.

På Aarhus Havn og i forbindelse med kommende havneudvidelser skal der sikres bedre tilgængelighed, herunder for handicappede, til trygge fiskepladser.

ØLF støtter etablering af nye stenrev i Aarhus Bugt.
ØLF siger nej til flere havbrug i danske farvande. De vil medføre øget forurening, iltsvind og sygdomme hos vildfisk. 

 

Brevet i sin helhed kan du læse ved klik på dette link: