Elfiskeri

ØLF står for elfiskeriet efter havørreder, hun- og hanfisk til avlsbrug i vort geografiske område.

Elfiskeriet foregår i Giber Å omkring 1. november. Denne begivenhed er blevet noget af et tilløbsstykke. Her kan folk blive overrasket over, hvor mange og store havørreder, der kan opfiskes i løbet af ganske kort tid.

Omkring 120 hun- og hanfisk opfiskes inden for ca. 3 timer. Fiskene hentes af Kistvad Dambrug, et erfarent og kyndigt opdrætsdambrug, der står for produktionen af ørredungfiskene til udsætningerne i vort geografiske område. Se under ”udsætninger”. Alle elfiskede fisk bringes tilbage og udsættes igen i Giber Å. 

Elfiskerapport 2020
af Orla Jegstrup

Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere elfiskede den 7 november 2020 i Giber å.

Vi elfisker med 2 hold, hvor det ene hold fiskede fra Skovmøllen til Bispelundvej og der blev fanget 81 havørreder med den største på 72 cm.

Det andet hold elfiskede ved Fulden og omkring Kapelbækken, her blev der fanget 84 havørreder, hvor den største var på 67 cm. Her var der 7 udlegede.

Efter udstyret var klar ved de 2 hold, elfiskede vi et par timer og nu havde vi opnået fisk nok til at opfylde udsætningsplanerne som er udarbejdet af fiskeriministeriet og DTU.

Det beviser Giber å lever fuldstændig op til forventningerne, der er virkelig en stor opgang af havørreder hvert år.

Udviklingen viser også restaureringer har store betydning for vore vandløb. ØLF har en stor andel af forbedringerne i det Østjyske og vi nu kan se fremtiden er sikret i mange år.
Der var i september og oktober fanget rigtig mange havørreder på spin og flue i Giber å. Derfor var vi ikke så nervøse for at kunne elfiske de fisk vi skal bruge for at klare udsætningsplanerne.

Der blev elfisket 165 havørreder i alt hvoraf 7 var udlegede. De har fordelt sig med 108 hun og 45 hanfisk.

Kl. 12.00 var vi færdige med elfiskeriet og fiskemesteren fra Kistvad Dambrug var netop ankommet, her fik vi fiskene læsset over i deres transportkar og de blev straks kørt op til deres opdræt som er i forbindelse med Simmested å og ligger nord for Hobro.

Fiskene vil inden for en kort periode og efterhånden som de er klar til at stryges for æg blive befrugtet og lagt i bakker og vil være klækket inden marts. Her bliver langt størstedelen fodret op til de er 1 år gamle hvor de bliver sat ud i de vandløb som har forbindelse med Århus bugten.
En mindre del bliver allerede udsat som yngel til maj næste år og igen en lille del som ½ års fisk i efteråret 2021.
Når alle havørreder har gjort deres avlsarbejde bliver de kørt ned og udsat i Giber å neden for Skovmøllen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Se video af Per Mogensen her...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elfiskerapport 2019
af Orla Jegstrup

Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere elfiskede den 2 november 2019 i Giber å.

Vi elfisker med 2 hold, hvor det ene hold fiskede fra Skovmøllen til Bispelundvej og der blev fanget 53 havørreder med den største på 70 cm.

Det andet hold elfiskede fra Fulden og op til Kapelbækken, her blev der fanget 79 havørreder hvor den største var på 83 cm. Det kan bemærkes fra broen ved Fulden op til hvor engen begynder blev der fanget 33 havørreder, hvilket er helt usædvanligt her har der aldrig tidligere stået så mange fisk.

Der var i september og oktober fanget rigtig mange havørreder på spin og flue i Giber å. Derfor var vi ikke så nervøse for at kunne elfiske de fisk vi skal bruge for at klare udsætningsplanerne.
Det var i år tæt på rekordmængde nedbør i efteråret, modsat sidste år da der var tørkerekord. Derfor kan det jo tyde på fiskene var gået længere op i systemet.

Der blev elfisket 132 havørreder i alt hvoraf 3 var udlegede. De har fordelt sig med 94 hun og 38 hanfisk.

Kl. 11.30 var vi færdige med elfiskeriet, vi havde et par timer tidligere været i kontakt med vores nye modtager Kistvad Dambrug. Fiskemesteren ville være ved Skovmøllen lidt før middag, her fik vi fiskene læsset over i deres transportkar og de blev straks kørt op til deres opdræt som er i forbindelse med Simmested å og ligger nord for Hobro.

Fiskene vil inden for en kort periode og efterhånden som de er klar til at stryges for æg blive befrugtet og lagt i bakker og vil være klækket inden marts. Her bliver langt størstedelen fodret op til de er 1 år gamle hvor de bliver sat ud i de vandløb som har forbindelse med Århus bugten.
En mindre del bliver allerede udsat som yngel til maj næste år og igen en lille del som ½ års fisk i efteråret 2020.
Når alle havørreder har gjort deres avlsarbejde bliver de kørt ned og udsat i Giber å neden for Skovmøllen.

Hvis man sammenligner diagram med sidste år ser man der en del flere fisk mellem 40 og 60 cm.

 

 

 

 

 

 

Se video af Per Mogensen her...

 

 

Elfiskerapport 2018
af Orla Jegstrup

Østjyske lyst- og fritidsfiskere afviklede elfiskeri den 3 november 2018 i Giber å.

Der blev som tidligere elfisket med 2 hold, hvor det ene hold fiskede fra Skovmøllen til Bispelundvej, her blev strækningen fisket igennem 2 gange og der blev fanget i alt 66 havørreder. De 4 største var hunner på 70 - 75 cm.

Det andet hold elfiskede fra Fulden omkring og oven for Kapelbækken til Rokballe mølle, her blev der fanget i alt 24 havørreder. Den største var en hun på 70 cm.

I år kunne vi ikke lade være med at spejde efter noget nedbør, der var ikke kommet nævneværdig regn i oktober måned. Det betyder jo en stor del af havørrederne endnu venter på at trække op i Giber å. Det lykkedes dog at opnå det nødvendige antal havørreder.

Det hele var overstået kl. 12 og vi kunne konstatere der var elfisket 90 havørreder i alt, vi kan også bemærke der var ingen udlegede fisk i år. Fiskene har fordelt sig med 62 hunner og 28 hanfisk.

Kort tid efter alle fiskene var registreret blev de afhentet af Lundby Fisk fra Nordjylland og kørt til deres opdræt. Her bliver alle hunner strøget for æg befrugtet af hanfiskene inden de igen bliver kørt tilbage til Giber å og sat ud neden for Skovmøllen.

Æggene bliver lagt i klækkebakker og efter ca. 90 dage begynder det nye yngel at modtage foder som for de fleste varer et år inden de bliver udsat i vandløbene omkring Århus.

 

 

 

 

 

Brabrand den 4. nov. 2018 /ab

Elfiskeri Giber å 2018

Lørdag den 3. november gennemførtes det traditionsrige elfiskeri i Giber Å efter ørredmoderfisk til produktion af den kommende generation af udsætningsørreder til Aarhus Bugt og vandløb, der udmunder i bugten. Mange frivillige mødte op, ligesom også mange tilskuere fulgte med. Dejligt at se mange unge deltagere. Stemningen og oplevelsen var super flot med et fantastisk efterårsvejr med skoven i brand med et orgie af farver.
I alt 90 havørreder blev indbragt til registrering og til avlsbrug. Der var mange flotte fisk mellem 50 og 75 cm. Antallet var noget under målet på ca. 130 fisk, men alligevel tilfredsstillende.
Manglen på regn og bedre vandstand i åen betyder givetvis, at mange opgangsfisk står og venter ude i bugten.
Tak til alle frivillige og alle andre som deltog med stort engagement og godt humør. Orla kommer senere med rapport om resultatet af elfiskereiet.

Med venlig hilsen
Østjyske Lystfiskere

 

 

Elfiskerapport 2017
af Orla Jegstrup

Østjyske lyst- og fritidsfiskere har gennemført elfiskei den 4 november 2017 i Giber å.

Der blev som tidligere elfisket med 2 hold, hvor det ene hold fiskede fra Skovmøllen til Bispelundvej, her blev strækningen fisket igennem 2 gange og der blev fanget i alt 86 havørreder. De største var en han på 78 og en hun på 76 cm.

Det andet hold elfiskede ved Fulden omkring og oven for Kapelbækken, her blev der fanget i alt 40 havørreder hvoraf 2 var udlegede som straks blev genudsat. De 4 største var fra 55 til 60 cm.

I år fik vi et problem med den ene fordelerbox som sørger for strøm fra generator til elektroder. Det resulterede i vi måtte deles om en og derved var længere tid om det hele.

Vi var alligevel færdige mellem 12 og 12.30 og kunne konstatere der var elfisket 126 havørreder i alt, hvoraf 2 var udlegede. Fiskene har fordelt sig med 94 hunner og 32 hanfisk.

Kort tid efter alle fiskene var registreret blev de afhentet af Lundby Fisk fra Nordjylland og kørt til deres opdræt. Her bliver alle hunner strøget for æg befrugtet af hanfiskene inden de igen bliver kørt tilbage til Giber å og sat ud neden for Skovmøllen.

Ægene bliver lagt i klækkebakker og efter ca. 90 dage begynder det nye yngel at modtage foder som for de fleste varer et år inden de bliver udsat i vandløbene omkring Århus.

 

 

 

Elfiskeri i Giber Å

Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere, ØLF, gennemfører lørdag den 4. november 2017 kl. 9.00 det årlige elfiskeri efter gydemodne havørreder.

Traditionen tro gennemfører ØLF elfiskeriet med start fra Skovmøllen den første lørdag i november måned. Det handler om at skaffe det nødvendige antal gydemodne havørreder for produktion af ørredyngel og -smolt til de kommende 1-2 års udsætninger i alle vandløb, der udmunder i Aarhus Bugt.

Giber Å er et fantastisk vandløb, og det er spændende at være med til elfiskeriet. Man overraskes over, hvor mange havørreder der går op i åen.

Vi elfisker i 2 hold, så vi har brug for mange elektrodeførere og hjælpere. Meld dig til allerede nu. Det kan ske til Orla Jegstrup på tlf. 4057 1972  eller  admin@danskmedia.dk

Alle er i øvrigt meget velkomne til at møde op og få en spændende oplevelse.

Med venlig hilsen
Orla Jegstrup
ØLF, - ansvarlig for elfiskeriet.

 

Elfiskerapport 2016

Østjyske lyst- og fritidsfiskere har senest elfisket den 5 november 2016 i Giber å.

Der blev som tidligere elfisket med 2 hold, hvor det ene hold fiskede fra Skovmøllen til Bispelundvej, her blev strækningen fisket igennem 2 gange og der blev fanget i alt 65 havørreder, her var der 2 hanfisk på 82 og 85 cm som de største.

Det andet hold elfiskede fra Fulden til ca. 1 km oven for Kapelbækken, her blev der fanget i alt 79 havørreder. Der var 4 hunner på ca. 70 og 1 hanfisk på 75 cm som de største. Derudover blev der elfisket 4 udlegede som straks blev genudsat.

Det hele var overstået på 2½ time da vi kunne konstatere vi havde elfisket 148 havørreder i alt, hvoraf 4 var udlegede. Fiskene har fordelt sig med 110 hunner og 38 hanfisk. Vi kunne også bemærke fiskene generelt var større når vi sammenligner med tidligere år.