ØLF - Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere

Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere, ØLF, er en sammenslutning af østjyske lystfiskerforeninger, UV-jægere og fritidsfiskere. ØLFs formål er at varetage de fælles interesser med hensyn til fiske- og vandpleje i ferskvand og i saltvand. Det geografiske interesseområde er Aarhus Bugt og alle vandløb, der udmunder i Aarhus Bugt.

Vores arbejde

Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere ØLF arbejder aktivt på at skabe sunde og naturlige vandløb med selvreproducerende fiskebestande samt et sundt havmiljø i Aarhus Bugt. Det sker bl.a. ved:
  • At påvirke natur- og miljøpolitikken i vort område og i dialog og samarbejde med myndigheder og andre grønne organisationer.
  • At planlægge og gennemføre vandplejeprojekter i samarbejde med kommunernes vandløbsfolk og DTU Aqua.
  • At forestå produktion af ørredungfisk ved elfiskeri og udsætninger af smolt for et bedre rekreativt fiskeri samt udsætning af ørredyngel i åer og bække for ophjælpning af fiskebestande.

Vandstjernerne

Udlægning af skjulesten og gydegrus ”Vandstjernerne” er ØLFs vandløbsgruppe, der står for den praktiske gennemførelse af projekter med udlægning af gydegrus, skjulesten, udplantning af gode vandplanter mv. Alle naturinteresserede er velkomne i Vandstjernerne og til at give en hånd med i projekterne. Aktiviteterne kan følges på Facebook gruppen link Vandstjernerne